Poslovni informacioni sistemi

Upravljanje razvojem IS - o predmetu PDF Štampa El. pošta

 


 

Cilj predmeta

Razumevanje specifičnosti upravljanja IT projektima. Sticanje znanja i veština potrebnih za upravljanje i evaluaciju performansi sistema.

 

Ishod predmeta

Posedovanje znanja i veština za vođenje IT projekata. Sposobnost razumevanja različitih koncepata softverskih sistema i rizika koje nosi njihovo uvođenje. Poznavanje standarda iz oblasti informacionih sistema i tehnologija.

 

Sadržaj predmeta

Predavanja:

Metodologije razvoja informacionih sistema. ERP (Enterprise resource planning) sistemi. Upravljanje životnim ciklusom sistema: Planiranje razvoja IS, Principi kvalitetnog razvoja softvera, definisanje zahteva, projektovanje, implementacija. Upravljanje sadržajem. Upravljanje podacima. Standardi u oblasti upravljanja procesima razvoja softvera i dokumentacije sistema. IT usluge i ITIL. Softverska metrika: Različiti modeli softverske metrike. Cloud Computing. Upravljanje lancima snadbevanja i IT organizacija. Softverski alati za upravljanje i praćenje projekata. Big data. IT ekonomija i Forenzika IS.

Vežbe:

Radionice, Studije slučaja

 

 

Način polaganja ispita

Odbrana seminarskog rada. Studenti koji nemaju najmanje 60 posto prisustva na nastavi dobijaju i tri pitanja sa nastave.

 

 

Literatura:

 

1. Osnovna literatura

 

Materijal nastavnika u elektronskom obliku.

 

2. Preporučena literatura

 

David L. Olson, Enterprise Information systems, 2010.

 

Turban, McLean, Wetherbe, "Informaciona tehnologija za menadžment", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.-prevod srpski

Laudon & Laudon, "Management Information Systems: Global Edition" 11ed, Pearson Education, 2009.

 

3. Uz svaku oblast biće definisana dodatna literatura.


 

Institucije

Predstojeći IT događaji

Anketa

Oblast koja me najviše interesuje je:
 

Samo za urednike
Početna | Publikacije | IT dešavanja | Ankete | Korisni linkovi

Copyright 2011 © Fakultet Organizacionih Nauka. Sva prava zadržana.
Jove Ilića 154, Beograd, Srbija, tel. +381 11 3950 800, fax. +381 11 461 221