URIS - pravila i koraci do odbrane 2020/21 Štampa
Upravljanje razvojem informacionih sistema
utorak, 26 januar 2021 19:09

Korake do odbrane rada možete videti ovde: Koraci do odbrane seminarskog rada

Pravila za izradu seminarskog rada možete videti ovde: Pravila za izradu seminarskog rada