URIS - pravila i koraci do odbrane Štampa
Upravljanje razvojem informacionih sistema
ponedeljak, 10 februar 2020 17:28

Korake do odbrane rada možete videti ovde: URIS_Koraci do odbrane seminarskog rada

Pravila za izradu seminarskog rada možete videti ovde : URIS_Pravila za izradu seminarskog rada