IS za upravljanje znanjem - o predmetu Štampa


Cilj predmeta

Osposobiti studente za razumevanje uloge upravljanja znanjem pri razvoju IS, kao i za korišćenje metoda za poboljšanje znanja poslovnih procesa.

Ishod predmeta

Posedovanje znanja o potrebama i pravilima IS za upravljanje znanjem, kao i poznavanje koncepata njihove izgradnje. Sposobnost razumevanja različitih koncepata informacionih sistema za upravljanje znanjem, gotovih softverskih sistema i njihovog uvođenja.

Sadržaj predmeta

Predavanja:

• Pojam i vrste znanja. Proces upravljanja znanjem kao poslovna aktivnost preduzeća.

• Osnovni sistemi menadžmenta znanja

• Kategorizacija IS za upravljanje znanjem

• Upravljanje znanjem i Ekspertni sistemi

• Proces upravljanja znanjem kao poslovna aktivnost preduzeća.

• Softverski paketi za upravljanje znanjem

Vežbe:

• Studije slučaja

• Radionica